Studium wykonalności inwestycji

Zamierzając przystąpić do wykonania studium wykonalności inwestycji, w skrócie SWI, pamiętać należy o tym, że wszystkie dane i informacje w nim zawarte muszą w pełni odpowiadać stanowi rzeczywistemu inwestycji. Podmiot, który podejmuje się wykonania takiego studium ponosi, bowiem pełną odpowiedzialność prawną za to, co w dokumencie tym zostało zawarte.

Zawartość studium wykonalności inwestycji

Zamierzając przystąpić do wykonania studium wykonalności inwestycji, w skrócie SWI, pamiętać należy o tym, że wszystkie dane i informacje w nim zawarte muszą w pełni odpowiadać stanowi rzeczywistemu inwestycji

Autor zdjęcia: tomislav medak

W studium wykonalności inwestycji szczegółowo muszą być określone i opisane cele projektu, jak również sposób, w jaki cele te mają zostać osiągnięte i warunki realizacji tegoż projektu. W dokumencie tym zidentyfikować należy także możliwości inwestycyjne podmiotu, w oparciu o wymogi wykonalności i trwałości efektów takiego projektu, a także wykazać należy zasadność realizowanego przedsięwzięcia. W dokumentacji studium wykonalności zawarte powinny być również wszelkie istotne informacje na temat samej inwestycji, wraz z danymi na temat tego, w jaki sposób ma być ona przeprowadzona (więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/). Bardzo istotne jest, by dokument ten sporządzony był w oparciu o dogłębną analizę pod względem:

  • technicznym,
  • ekonomicznym
  • i prawnym.