Studium wykonalności czy biznesplan?

Starając się o dofinansowanie lub kredyt na podjęcie nowej działalności lub inwestycje w zakresie firmy już istniejącej, zazwyczaj zobowiązani jesteśmy do przedstawienia dokładnych analiz, które mają udowodnić potencjalnemu inwestorowi, że nasz projekt jest rentowny. Zazwyczaj analizy te przedstawiane są w formie biznesplanu lub studium wykonalności.

Biznesplan

Starając się o dofinansowanie lub kredyt na podjęcie nowej działalności lub inwestycje w zakresie firmy już istniejącej, zazwyczaj zobowiązani jesteśmy do przedstawienia dokładnych analiz, które mają udowodnić potencjalnemu inwestorowi, że nasz projekt jest rentowny

Autor zdjęcia: standardpixel

Celem biznesplanu jest określenie tego czy dane przedsięwzięcie będzie opłacalne. Szczególnie istotne jest to w przypadku starania się o dotacje, kredyt lub wsparcie niezależnego inwestora. Dokument ten spełnia również rolę planu, który już w trakcie realizacji przedsięwzięcia, pomaga uschematyzować działania mające doprowadzić nas do określonego celu.

Biznesplan przygotowywany jest również na użytek wewnętrzny firmy, np. w celu wychwycenia słabych punktów przedsięwzięcia, określenia możliwych źródeł finansowania i ewentualnych alternatyw. Opracowanie biznesplanu według określonych zasad, z uwzględnieniem analizy SWOT, daje jasny obraz tego czy dane przedsięwzięcie będzie dla przedsiębiorstwa korzystne czy też nie.

Biznesplan zazwyczaj przygotowywany jest przez prywatne przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne, które chcą starać się o dofinansowanie na podjęcie działalności np. z urzędu pracy.

Studium wykonalności

Studium wykonalności zawiera znacznie więcej analiz aniżeli biznesplan, ponieważ przy jego sporządzaniu bierze się pod uwagę znacznie więcej czynników np. oddziaływania społeczno-gospodarcze czy analizę wykonalności technicznej.

Różnica ta bierze się stąd, że studium wykonalności zazwyczaj przygotowywane jest przez podmioty realizujące inwestycje z sektora publicznego (kilka słów więcej tutaj), mowa tu np. o jednostkach samorządowych, gdzie finansowanie jakichkolwiek inwestycji musi być w szczególny sposób uzasadnione.

Co ciekawe, zdarza się, że dofinansowanie zostaje przyznane nawet w przypadku, gdy studium wykonalności (więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/) wykazuje, że inwestycja ta jest nieopłacalna z punktu widzenia ekonomicznego. Przemawiać za tym mogą inne przesłanki np. korzyści dla mieszkańców danego regionu.