Czym jest studium wykonalności, możliwości i studium pomocnicze?

Studium wykonalności jest dokumentem, który składa się z:

Studium możliwości

Studium wykonalności poprzedza studium możliwości wdrożenia danego przedsięwzięcia w życie

Autor zdjęcia: Kevan Davis

Studium wykonalności poprzedza studium możliwości wdrożenia danego przedsięwzięcia w życie. Studium możliwości jest, więc wstępna oceną wykonalności danego projektu, wraz z oceną jego efektywności pod względem czysto finansowym. W sytuacji, gdy wykonalność przedsięwzięcia oceniona jest negatywnie, sporządzenie takiego studium pozwala na uniknięcie zdecydowanie wyższych kosztów związanych ze szczegółową analizą i oceną wykonalności tego przedsięwzięcia.

Studium wykonalności (o którym także pod linkiem) charakteryzuje większa niż w przypadku studium możliwości dokładność. Zawiera ono w sobie także szczegółową i dogłębną analizę, wraz z oceną stopnia wykonalności danego przedsięwzięcia.

Studium pomocnicze

Studium pomocnicze, stanowi przykładowo przeprowadzenie analizy rynkowej danego projektu, czy też analizę stanu prawnego i finansowego, który odgrywa istotny wpływ na całe przedsięwzięcie.